Avelspolicy 

SEUCH DKUCH Mysslä's Askungen J SEU(U)CH Silvicola Amica Paparazzi och J SEUCH Mysslä's Toto Rockmaker i 

För oss är det en självklarhet;

- Att bara avla på friska välmående hundar som genomgått de hälsokrav som kennelklubben kräver och rasklubbarna rekommenderar.
- Att försöka få ett helhetsgrepp om hur det ser ut i de närmaste släktleden med tex hälsa, mentala och exteriöra egenskaper ( jaktliga egenskaper hos tollaren). På så sett bilda oss en uppfattning av vad vi kan förvänta oss av den planerade kullen.

-Att våra tikar ges de bästa förutsättningarna att vara goda mödrar och valparna får en trygg start i livet. En bra uppfödning grundar sig i starka tikar.

- Att valparna växer upp i hemmet, får god omsorg, bra foder en berikande miljö som gynnar deras framtida utveckling. 
- Att valparna inte lämnar oss föränn  tidigast vid 8 veckors ålder då vaccinerade, avmaskade veternärbesiktade, försäkrade och redo att börja livet i sin nya familj. Familjen får även med pärm till valpens papper, häfte med tips och råd och div bra att ha grejer och foder för den första tiden.
-Att valparna enbart säljs med Svenska Kennelklubbens köpekontrakt med ev bilagor där valpköparna åtar sig att tex höftledsröntga sin valp vid 18 mån ålder mm.
- Att välja våra valpköpare med omsorg och inte efter kö system. Vi träffar och lär känna alla som är intresserade av valp från oss.
- Att arrangera valpträffar och Kennelträffar och följa hur våra valpar utvecklas.
- Att alltid finnas till hands för våra valpköpare, i både med och motgångar under hundens hela liv. 

Läs mer om Tollaren hos  Tollarklubben  
Läs mer om Phalénen hos Phalénesällskapet