Avelspolicy 

För oss är det en självklarhet;


-Att bara avla på friska välmående hundar som genomgått de hälsokrav som kennelklubben kräver och rasklubbarna rekommenderar.
-Att försöka få ett helhetsgrepp om hur det ser ut i de närmaste släktleden med tex hälsa, mentala och exteriöra egenskaper (och jaktliga egenskaper hos tollaren). På så sett bilda oss en uppfattning av vad vi kan förvänta oss av den planerade kullen.
-Att våra tikar ges de bästa förutsättningarna att vara goda mödrar och valparna får trygg start i livet.
-Att valparna växer upp i hemmet, får god omsorg, bra foder en berikande miljö som gynnar deras framtida utveckling. 
- Att valparna inte lämnar oss föränn  tidigast vid 8 veckors ålder då vaccinerade, avmaskade veternärbesiktade, försäkrade och redo att börja livet i sin nya familj.
-Att valparna enbart säljs med Svenska Kennelklubbens köpekontrakt med ev bilagor där valpköparna åtar sig att tex höftledsröntga sin valp vid 18 mån ålder mm.
- Att välja våra valpköpare med omsorg och inte efter kö system. Vi träffar och lär känna alla som är intresserade av valp från oss.
- Att arrangera valpträffar och Kennelträffar och följa hur våra valpar utvecklas.
- Att alltid finnas till hands för våra valpköpare, i både med och motgångar under hunden hela liv.